Chế độ thiết kế được dùng để ?

5
(88)

Có khá nhiều tìm kiếm với nội dung ” Chế độ thiết kế được dùng để ? “. Hôm nay in ấn Bình Dương sẽ giúp các bạn có thắc mắc nhận được lời giải của câu hỏi này.

Chế độ thiết kế được dùng để
Chế độ thiết kế được dùng để

CHẾ ĐỘ THIẾT KẾ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ ?

HỎI: 

  • A. Tạo mới hay thay đổi cấu trúc của bảng, mẫu hỏi; thay đổi cách trình bày và định dạng biểu mẫu, báo cáo
  • B. Cập nhật dữ liệu cho của bảng, mẫu hỏi; thay đổi cách trình bày và định dạng biểu mẫu, báo cáo
  • C. Tạo mới hay thay đổi cấu trúc của bảng, mẫu hỏi; hiển thị dữ liệu của biểu mẫu, báo cáo
  • D. Tạo mới hay thay đổi cấu trúc của bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu và báo cáo

TRẢ LỜI:

Đáp án đúng: A. Tạo mới hay thay đổi cấu trúc của bảng, mẫu hỏi; thay đổi cách trình bày và định dạng biểu mẫu, báo cáo

Chế độ thiết kế được dùng để tạo mới hay thay đổi cấu trúc của bảng, mẫu hỏi; thay đổi cách trình bày và định dạng biểu mẫu, báo cáo.

Kết luận: Trong Microsoft Access, chế độ thiết kế được dùng để tạo mới hay thay đổi cấu trúc của bảng, mẫu hỏi; thay đổi cách trình bày và định dạng biểu mẫu, báo cáo.

Microsoft Access là gì?

Microsoft Access là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu do Microsoft cung cấp. Nó sử dụng Microsoft Jet Database Engine và là một phần của bộ ứng dụng Microsoft Office.

Microsoft Access cung cấp chức năng của cơ sở dữ liệu và khả năng lập trình để tạo các màn hình (biểu mẫu) dễ điều hướng. Nó giúp bạn phân tích một lượng lớn thông tin và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Khả năng của Microsoft Access

1. Access có những khả năng nào?

– Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu:

+ Tạo lập các CSDL và lưu trữ chúng trên các thiết bị nhớ, một CSDL bao gồm các bảng dữ liệu và mối liên kết giữa các bảng đó.

+ Tạo biểu mẩu để cập nhật dữ liệu, báo cáo thống kê hay những mẩu hỏi để khai thác dữ liệu trong CSDL, giải quyết các bài toán quản lí.

1. Ví dụ

 Bài toán quản lí học sinh của một lớp học.

– Để quản lí thông tin học sinh, giáo viên chủ nhiệm tạo một bảng gồm các thông tin như sau:

– Với bài toán trên, có thể dùng Access xây dựng CSDL giúp giáo viên quản lí học sinh lớp, cập nhật thông tin, tính điểm trung bình môn, …

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá nó!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số phiếu bầu: 88

Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Bài viết liên quan